นโยบายความเป็นส่วนตัว
คำนำ
       นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลต่อการใช้งานในเว็บไซต์และบริการทุกรูปแบบของ LUN KEI ONLINE GAME (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า " LUNKEIGAME " หรือ" เรา " บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ต่อสาธารณะชน การเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์และบริการใด ๆ นั้น แสดงว่าท่านได้ยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาหลักดังนี้ : LUNKEIGAME รวบรวมข้อมูลใดจากผู้ใช้งานบ้าง? ใช้และจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างไร? เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ฝ่ายที่สามเมื่อใด? ผู้ปกครองควบคุมการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างไร? รวมไปถึงวิธีการคุ้มครองข้อมูลเหล่านี้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา
       โปรดระวัง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานกับกิจกรรมออนไลน์ประเภทนี้ ที่นอกเหนือจากเว็บไซต์และเกมส์ของ LUNKEIGAME ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของเว็บไซต์อื่น ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ฝ่ายที่สามโดยละเอียดก่อนมอบข้อมูลส่วนตัวให้ฝ่ายที่สาม
       หากท่านใช้งานผลิตภัณฑ์ออนไลน์ และบริการของ LUNKEIGAME ใดๆ แสดงว่าท่านได้ยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แต่หากท่านไม่ยินยอมโปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ และบริการของ LUNKEIGAME นอกจากนี้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ จึงขอให้ท่านคอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด หากเรามีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบในเว็บไซต์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และหากมีความจำเป็น เราจะเสนอตัวเลือกอื่น ๆให้ท่าน ก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้งาน หากท่านใช้งานเว็บไซต์และบริการของ LUNKEIGAME ต่อไป แปลว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
       โปรดระวัง ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการมอบข้อมูลส่วนตัวให้เราหรือไม่ หากไม่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการของเรา
รายละเอียด 
1. เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาใดบ้าง?
       เกมส์ที่ LUNKEIGAME ให้บริการ บริหารบนอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เคลื่อนที่ LUNKEIGAME ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ บริษัทลูก และบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือเกี่ยวข้องกับ LUNKEIGAME ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกว่า " LUNKEIGAME ", "เรา" หรือ "พวกเรา" เป็นต้น
หากท่านเยี่ยมชมและใช้งานบริการ และเว็บไซต์ของเรา (รวมไปถึงเว็บไซต์, เกมส์, แอปพลิเคชัน และชื่อโดเมนของ LUNKEIGAME) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ล้วนมีผลใช้งานกับการเยี่ยมชมและใช้งานบริการของท่านตามที่กล่าวมาข้างต้น
2. เรารวบรวมข้อมูลใดจากท่านบ้าง?
       ก่อนเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเรา ท่านอาจต้องมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้
หากท่านต้องลงทะเบียนสมัครบัญชีเพื่อเยี่ยมชม และใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเราท่านอาจต้องมอบข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ให้เรา :
อีเมลแอดเดรสของท่าน
รหัสผ่าน
       เพื่อช่วยเรายืนยันว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงบัญชีของท่านด้วยตัวเองหรือช่วยเราปรับปรุงข้อมูลการให้บริการอื่น ๆ นอกจากนี้ท่านอาจต้องสร้างฟังก์ชั่นส่วนตัวบางอย่างภายในเว็บไซต์ หรือบริการซึ่งต้องป้อนข้อมูลส่วนตัว :
 
รูปภาพของท่าน
ชื่อผู้ใช้งานภายในเกม
เพศของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวโดยละเอียด (เช่น อายุ หรือช่วงอายุ)
เขตบริเวณที่ท่านอาศัยอยู่
ลิงก์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่านในโซเชียลเน็ตเวิร์คอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลของเกมส์ที่ท่านเล่น
ID ผู้เล่นที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ LUNKEIGAME เป็นผู้ทำขึ้น
หากท่านเลือกสร้างฟังก์ชั่นส่วนตัว ข้อมูลบางส่วนจะถูกเปิดเผย และดาวน์โหลดในเว็บไซต์และบริการ (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ) :
ID ผู้เล่นของท่าน
รูปภาพในโปรไฟล์ผู้เล่นของท่าน
 ท่านสามารถเช็ครายละเอียดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ในหน้าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของทุกๆ เว็บไซต์ และบริการ
3. เรารวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งใด?
       ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการบริการที่ท่านใช้กับบริการของเรา(เช่น : บัญชีที่ท่านลงทะเบียนในแพลตฟอร์มเกมส์ และติดตามเกมส์ใหม่ ๆของเรา เป็นต้น) เราอาจขอให้ท่านแจ้งอีเมลแอดเดรส เบอร์ติดต่อ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสปอร์ต) ที่อยู่ หรือเพศของท่านเป็นต้น  นอกจากนี้ ขณะทุกท่านใช้บริการของเรา เราอาจรวบรวม IP ของท่าน แต่เรารับรองว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านโดยไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอมอย่างแน่นอน หรือนำข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่น ๆ มาใช้รวมกัน
 
4. เรารวบรวมข้อมูลประเภทใดจากท่านบ้าง?
       ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ :
หากขณะท่านเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ และบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคโนโลยีและข้อมูลอัตโนมัติ เช่น :
Cookies:
       จุดมุ่งหมายการใช้ cookies ของเราคือ : (1) ให้ท่านอยู่ในสถานะล็อกอินหรือให้การแลกเปลี่ยนของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น (2) วิเคราะห์วิธีการใช้เว็บไซต์และบริการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงสถานภาพการใช้งานของเว็บไซต์ และบริการ(ไม่เปิดเผยชื่อ) (3) โฆษณาการบริการ และเว็บไซต์ของเรา
       ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นเราอาจต้องใช้ cookies มามอบการบริการให้ท่าน แม้ปิด cookies ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานบริการของเรา แต่โปรดระวังท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นบางอย่างได้ เช่น การล็อกอินอัตโนมัติหรือการตั้งค่าภาษา
ข้อมูลอัตโนมัติบางอย่าง :
• IP
• ประเภทของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ท่านใช้งาน
• เวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของท่าน
• Identifier ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แอดเดรสของ MAC, IDFA และ/หรือ IMEI ของอุปกรณ์เคลื่อนที่
• ประเภทของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
• ภาษาของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
• หน้าเพจ และแอดเดรสที่ตรวจสอบ หรือออก
• ประเภทของแพลตฟอร์ม
• จำนวนครั้งที่ท่านคลิกในหน้าเพจ หรือฟังก์ชั่น
• ชื่อโดเมน
• หน้าล็อกอิน
• ลำดับการเข้าชมของหน้าเพจ และหน้าเพจเหล่านี้
• ระยะเวลาที่ท่านใช้ในหน้าเพจที่กำหนด
• สถานะของเกมส์, วันที่ และเวลาของเว็บไซต์ หรือกิจกรรมในเกมส์ของเรา
       ข้อมูลข้างต้นอาจเชื่อมต่อกับ ID ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค, ID บนแพลตฟอร์มของฝ่ายที่สาม หรือ ID ของการบริการ และเว็บไซต์
ขณะท่านลงทะเบียน, ล็อกอิน, เติมเงิน หรือเปิด TICKET ใน HELP เราอาจรวบรวม IP แอดเดรสของท่าน และใช้ในการสรุป, วิเคราะห์เท่านั้น เช่นตรวจสอบว่าในบางช่องทาง มีการฉ้อโกงของจำนวนผู้ใช้งานหรือไม่หรือวิเคราะห์แหล่งที่มาของผู้ใช้งาน
ข้อมูลการชำระเงิน
       ท่านอาจมีโอกาสเติมเงินหรือซื้อไอเท็มภายในเกมส์ของเว็บไซต์ และบริการของเรา เพื่อให้การซื้อเป็นไปได้อย่างราบรื่นระบบเติมเงินฝ่ายที่สามของเราอาจรวบรวมข้อมูลชำระเงินจากท่าน รวมไปถึงที่อยู่  อีเมลแอดเดรส และข้อมูลบัญชีของท่าน (เช่น หมายเลขบัตร  รหัสผ่าน) แต่เราจะไม่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ของท่าน จะใช้เพียงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งใช้ในการเติมเงินเท่านั้นเช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และสินค้าที่ซื้อ เพื่อทำการสั่งซื้อของท่านให้เสร็จสิ้น(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลนอกเหนือด้านการเงิน")หากท่านเติมเงินผ่านแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามข้อมูลนอกเหนือด้านการเงินอาจถูกรวบรวมโดยเรา ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามนี้เพราะนโยบายนี้เป็นผลกับการชำระเงินผ่านฝ่ายที่สามของท่าน
อื่น ๆ :
       หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราอาจจะยังรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน :
• ประเทศของท่าน 
• ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน
      ขณะใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา ท่านอาจได้ใช้ฟังก์ชั่นสนทนากับผู้เล่นอื่น ครอบคลุมไปถึง :
• เว็บบอร์ด กระดานข่าว
• แสดงความคิดเห็นต่อผู้เล่นอื่น หรือประกาศของเกมส์
• ส่งข้อความ หรือเชิญผู้เล่นอื่นผ่านเว็บไซต์ หรืออีเมลของเรา
• สนทนากับผู้เล่นอื่น 
• โพสต์รูปภาพต่าง ๆ
       ข้อความและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟังก์ชั่นข้างต้นของท่านจะมีเราเป็นผู้จัดเก็บและจัดบำรุง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเรา
หากท่านติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เรายังจะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ID ของท่าน  กิจกรรมภายในเกมส์ของท่าน เนื้อหาสนทนาของท่านกับฝ่ายบริการลูกค้า และเนื้อหาต่าง ๆ ที่ท่านใช้ร่วมกับเรา
หากท่านแจ้งเบอร์มือถือ หรือ Identifier ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารของท่านเพื่อให้เราสามารถมอบการบริการให้ท่านได้ เช่น SMS ข้อมูลที่ท่านให้มาก็จะถูกบันทึกไว้เช่นกัน
5. เรารวบรวมข้อมูลใดผ่านผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามบ้าง?
       หากท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สาม เราสามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านในสถานภาพต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ :(หนึ่ง) เว็บไซต์ หรือบริการที่ท่านเยี่ยมชมหรือใช้งาน (สอง) นโยบายและข้อตกลงของผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม (สาม)การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน (สี่)การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเพื่อนของท่าน 
ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้:
• ชื่อ และนามสกุลของท่าน
• รูปภาพข้อมูลส่วนตัว หรือแอดเดรสของท่าน
• ID โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ ID แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามของท่าน
• ID โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ ID แพลตฟอร์มฝ่ายที่สามของเพื่อนของท่านรวมไปถึงข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ
• อีเมลล็อกอินที่ใช้ขณะลงทะเบียนสมัครโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม
• ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน หรือตำแหน่งของอุปกรณ์ของท่านขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเรา
• เพศของท่าน
• วันเกิด และ/หรือ อายุของท่าน
• ข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม และ/หรือ
• ID ของแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามที่ท่าน หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของท่านใช้ร่วมกับ LUNKEIGAME
       ท่านสามารถเช็คข้อมูลที่เกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มฝ่ายที่สาม
หากท่านใช้บริการของเราผ่านบัญชีของฝ่ายที่สามเราอาจรวบรวมชื่อบัญชี หรือข้อมูลรูปลักษณ์ของบัญชีฝ่ายที่สามนี้ของท่าน แต่รายชื่อเพื่อน อีเมล ฯลฯ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบัญชีฝ่ายที่สามนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามข้างต้น
6. หากท่านไม่ยินยอมที่จะมอบข้อมูลบางอย่างให้เราหรือท่านไม่ยินยอมให้เราจัดการ ส่ง หรือ บันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่านจะต้องทำอย่างไร?
       โปรดระวัง ขณะให้บริการเราต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่าน เราจึงจะสามารถให้บริการต่อได้แต่หากท่านไม่ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลประเภทนี้ล่าช้า อาจส่งผลต่อบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้บริการของเรา เช่นขณะท่านติดตามเกมส์ของเรา เราอาจต้องใช้เบอร์มือถือของท่าน มิเช่นนั้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถติดตามได้สำเร็จ ยิ่งไปกว่านี้ท่านอาจต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ขณะแสดงตัวตนเมื่อลืมรหัสผ่าน หรือทำการใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่หากท่านไม่ให้ข้อมูล หรือให้ข้อมูลประเภทนี้ล่าช้าอาจทำให้เราต้องยืดเวลาทำรายการบัญชีของท่านออกไปหากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบว่าเราต้องการข้อมูลใดจากท่านบ้าง ขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด
 
7. เราแชร์ข้อมูลที่ได้รับจากท่านกับแพลตฟอร์มฝ่ายที่สามหรือไม่?
       เราจะไม่มอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ฝ่ายที่สาม แต่หากต้องมอบให้เราจะขออนุญาตจากท่านก่อน พร้อมเซ็นข้อตกลงยินยอม หรือเพิ่มข้อตกลงที่เป็นความลับเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหลออกไป 
       เราอาจรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่ไม่แสดงตัวตนแก่ฝ่ายที่สาม แต่ไม่วิเคราะห์  โฆษณา หรือทำการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจต่อผู้ใช้งาน
        แต่หากเกิดสถานการณ์เหล่านี้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ฝ่ายที่สามได้ :
• ได้รับการยินยอมจากท่าน
• หากท่านโต้ตอบกับผู้เล่นภายในเว็บไซต์ และบริการของเรา ID ของท่าน รายละเอียดกิจกรรมภายในเกมส์ของท่าน ช่องทางติดต่อของท่านและรูปภาพของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้เล่นเหล่านี้
• ขณะโฆษณาเผยแพร่ เราอาจเปิดเผยข้อมูลผลงาน, ข้อมูลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการจำแนก, ข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ และบริการ นอกจากนี้ขณะโฆษณาเผยแพร่ อาจมีการใช้ cookies, beacons และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ
• เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านกฏหมาย การสืบสวน หรือการร้องเรียน
• หากเราเห็นว่าคุกคามสิทธิประโยชน์ของเรา ฝ่ายที่สามหรือสาธารณะชนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะผิดกฏหมาย
ขณะบริหารเว็บไซต์และบริการของเรา เราอาจต้องมอบหมายให้ฝ่ายที่สามช่วยดูแลเช่น การชำระเงิน การวิเคราะห์ อีเมล และบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยเราปรับปรุง และให้บริการเว็บไซต์และการบริการ เราจึงต้องอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ฝ่ายเหล่านั้น แต่เราจะเซ็นหนังสือสัญญาเพื่อให้ฝ่ายนั้น ๆ เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและเป็นตัวแทนเราใช้ข้อมูลเหล่านี้
 
8. เราใช้งานข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรและมีวัตถุประสงค์ใด?
       ในความเป็นจริงแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อมอบการบริการให้ท่าน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเรา เช่น เราอาจใช้เบอร์ติดต่อของท่านกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เพื่อส่งข้อความและของกำนัลต่าง ๆ ) แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาจากท่าน หากเราต้องการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ฝ่ายที่สามที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการยินยอมของท่านเราจะขออนุญาตจากท่านก่อน
เราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อให้ผู้เล่นได้รับอรรถรสที่ดีกว่าขณะเล่นเกมส์ :
•  บริหาร และปรับปรุงบริการ เว็บไซต์ของเรา และอรรถรสของผู้เล่นของเรา
•  สร้างบัญชีภายในเกมส์ของท่าน และยินยอมให้ท่านเล่นเกมส์ของเรา
•  แยกแยะ และติดต่อผู้เล่น เพื่อมอบการบริการที่ดีกว่า
•  ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นด้วยกัน
•  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี และตอบคำถามของผู้เล่น
•  ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง หรือการทำการใด ๆ ที่ผิดกฏหมาย และปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการของเรา
• จัดการ และโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
• แจ้งข้อมูลการอัปเดตภายในเกมส์ ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ แก่ผู้เล่น
• แจกรางวัล สำรวจ จับรางวัล แข่งขัน หรือกิจกรรมโฆษณาต่าง ๆ ที่มีเราหรือพันธมิตรทางเชิงการค้าเป็นผู้สนับสนุน
• เคารพหน้าที่ทางกฏหมายของเรา แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรา กับท่านหรือผู้เล่นอื่น ๆ พร้อมปฏิบัติตามข้อตกลงของเรากับฝ่ายที่สาม และ
• ทำการวิจัย
 เราอาจส่งข้อความโปรโมชั่นไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ หากท่านทิ้งเบอร์มือถือ หรือ Identifier ของอุปกรณ์ของท่านไว้ให้ เราอาจส่งข้อความโปรโมชั่นไปยังมือถือของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ
 9.เราจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่?
       วัตถุประสงค์ของเรามีเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือการยกระดับคุณภาพการบริการของเรา การใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านจึงเป็นการวิเคราะห์ภายใน(ไม่ครอบคลุมข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดอ่อน) ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์เพื่อสรุปและการวิเคราะห์ด้านการร่วมกิจกรรม
10.สามารถเลือกข้อความพุช (PUSH)ได้หรือไม่?
       ขณะเราให้บริการโดยเฉพาะในระยะเวลาหนึ่ง หากเราโฆษณาเกมส์ของเรา เราสามารถส่งข้อความพุชผ่านเบอร์มือถือที่ท่านให้ไว้และข้อความในแพลตฟอร์มได้ ท่านสามารถเลือกปฏิเสธรับข้อความเหล่านี้ได้หรือสามารถตั้งค่าไม่รับข้อความพุชเหล่านี้ในหน้าตั้งค่าบนหน้าแพลตฟอร์มได้ แต่โปรดระวัง เราอาจแจ้งเวลาปิดปรับปรุงเซิร์ฟของเกมส์ผ่านข้อความพุชด้วยหากท่านปฏิเสธการรับข้อความเหล่านี้ อาจส่งผลต่อการเล่นเกมส์ และการจัดเวลาของท่าน
11.เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวส่วนใดบ้าง?
       บัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลร้องขอของผู้ใช้งาน
12.เราให้ฝ่ายที่สามมาจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่?
       ตอบ : ไม่ ปกติแล้ว เราไม่ได้ให้ฝ่ายที่สามมาจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่ หากมี เราจะขออนุญาตจากท่านก่อนและเซ็นข้อตกลงการจัดการข้อมูลกับผู้รับผิดชอบของฝ่ายที่สามเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่รั่วไหลออกไป
 
13.ท่านสามารถควบคุมเนื้อหาที่ท่านเปิดเผยให้แพลตฟอร์มของเราได้อย่างไร?
       โปรดระวังบริการของเราอาจมี BBS แชท หรือ ระบบสนทนาภายในเกมส์ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สาธารณะผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถเยี่ยมชมข้อมูลที่ท่านเปิดเผยได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจนำมาซึ่งอันตรายเช่นกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง เราขอเตือนให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบก่อนเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณชนหรือไม่ 
14.หากท่านมีข้อข้องใจต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สามารถติดต่อเราได้อย่างไร?
       ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล kf@lunplay.com เราจะตอบท่านภายใน 30 วันหลังได้รับอีเมลของท่าน
15.เราใช้มาตรการความปลอดภัยและแผนการใดมาคุ้มครองข้อมูลของท่าน?
       เพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคุ้มครองข้อมูลของท่านเราได้ใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งภายใน และภายนอกดังนี้ :
1) ขณะจัดเก็บ เข้ารหัสของรหัสผ่านผู้ใช้งานเพิ่มเติม
2) ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายใน
3) ส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อภายในโดยเฉพาะ
4) ใช้ Gateway Access
5) เซ็นสัญญาร่วมมือจัดการข้อมูลกับฝ่ายที่สามแต่จะทำเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานก่อน
16.เราจัดการ และอัปเดตข้อมูลของท่านอย่างไร?
       หากต้องการจัดการและอัปเดตข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สามโปรดอ่านเพิ่มเติมในหน้าตั้งค่าของผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือฝ่ายที่สาม
หากต้องการจัดการและอัปเดตข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เรา โปรดอ่านเพิ่มเติมในหน้าตั้งค่าของเว็บไซต์หรือการบริการของเรา
หากท่านต้องการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านใน LUNKEIGAME หรือปัญหาอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล kf@lunplay.com เราจะทำตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน และหากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไปสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล kf@lunplay.com
หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลทางตำแหน่งของท่านอีกสามารถตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องบนอุปกรณ์สื่อสารของท่าน
หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขาย SMS หรือข้อความพุชอีกต่อไป  โปรดส่งอีเมลมาที่ kf@lunplay.com แต่โปรดระวัง คำขอของท่านอาจต้องใช้เวลาทำรายการมากถึง 3 วัน ทำการ ซึ่งในช่วงนี้ท่านจะยังคงได้รับอีเมลต่อไป
หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ cookies ของท่าน สามารถตั้งค่าในหน้าตั้งค่าของบราวเซอร์ หรือ flash โปรดระวัง หากท่านไม่ต้องการให้เราเข้าถึง cookies ของท่าน ท่านอาจไม่สามารถ ใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์หรือบริการได้ 
17.เรามีการติดตามสัญญาณหรือไม่?
       ขณะนี้คำตอบเกี่ยวกับการไม่ติดตามสัญญาณ (DNS) ยังคงไม่ตรงกัน ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบคำถาม (DNS)
18.เรามีคำแนะนำใดต่อลิงก์ของฝ่ายที่สาม?
       เว็บไซต์หรือการบริการอาจมีลิงก์ของฝ่ายที่สาม ซึ่งการใช้งา และเนื้อหาของลิงก์นี้ครอบคลุมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของฝ่ายที่สามที่เป็นเจ้าของลิงก์ ดังนั้นหากท่านมีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อกับฝ่ายที่สามที่เป็นเจ้าของลิงก์โดยตรง
19.เรามีมาตรการที่ใช้กับผู้เยาว์หรือไม่?
       LUNKEIGAME ไม่มีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เยาว์และเราจะไม่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ด้วย หากท่านอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านสามารถใช้งาน และเยี่ยมชมเว็บไซต์ และบริการของ LUNKEIGAME ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น
LUNKEIGAME เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ปกครอง และผู้เยาว์ เราสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องการเก็บข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ของเด็กและเยาวชน (COPPA) ซึ่งหากผู้ปกครองพบว่าผู้เยาว์ในการดูแลของท่านส่งข้อมูลส่วนตัวให้ LUNKEIGAME สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ kf@lunplay.com เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่จริงจะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นทันที เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้ปกครองตรวจดูการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์อีกด้วย
20.เราจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าไร?
       เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสม ที่มีความจำเป็นต่อบริการของเรา
21.ทราบการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร?
       เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เราจะประกาศแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งไปยังอีเมลที่ท่านหรือผู้เล่นได้แจ้งไว้ ก่อนที่นโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีผลใช้งาน นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเติมในเว็บไซด์ของเกมส์ หน้าโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ เว็บบอร์ดรวมและเว็บไซต์อื่น ๆ จึงขอให้ท่านคอยตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุด
22.ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?
       หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ มีความเป็นกังวล หรือการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ kf@lunplay.com